GF0208AQLP-Family-Photo-Frame-Yellow-School-Bus-02
GF0208AQLP-Family-Photo-Frame-Yellow-School-Bus-02 家庭相架 - 家庭樹黃巴士GF0208AQLP-Family-Photo-Frame-Yellow-School-Bus-03 家庭相架 - 家庭樹黃巴士GF0208AQLP-Family-Photo-Frame-Yellow-School-Bus-04 家庭相架 - 家庭樹黃巴士GF0208AQLP-Family-Photo-Frame-Yellow-School-Bus-05 家庭相架 - 家庭樹黃巴士GF0208AQLP-Family-Photo-Frame-Yellow-School-Bus-06 家庭相架 - 家庭樹黃巴士GF0208AQLP-Family-Photo-Frame-Yellow-School-Bus-07 家庭相架 - 家庭樹黃巴士GF0208AQLP-Family-Photo-Frame-Yellow-School-Bus-08 家庭相架 - 家庭樹黃巴士GF0208AQLP-Family-Photo-Frame-Yellow-School-Bus-09 家庭相架 - 家庭樹黃巴士GF0208AQLP-Family-Photo-Frame-Yellow-School-Bus-10 家庭相架 - 家庭樹黃巴士

家庭相架 – 家庭樹黃巴士

照片就是保留珍貴回憶的好工具,寶寶照片,家庭照片,都要好好記錄下來,
仔細回味。

一個月一張可愛照片,簡單的就把寶寶每個月的成長變化記錄下來


產品詳情 / 內容包括 :

 

產品編碼 : GF0208AQLP
產品尺寸 : 235 x 310 x 13 毫米 (長x高x闊)
重量 : 600 克

HKD$158.00

附加信息

商品說明

特色設計 :

• 獨特的兩層設計,增添層次感
• 優質木材,精美設計

 


產品詳情 :

• 7個照片插槽
• 7張可愛家庭照片

 

高品質硬卡紙底盤,彩色印刷標籤,精美收縮包裝